NGUYỄN THỊ THẢO LY
Chức vụ: Bí thư chi đoàn
Học hàm, học vị:
Điện thoại: 0968035117
Email: nttly.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:

 

LÊ THỊ KIM LOAN
Chức vụ: Phó bí thư chi đoàn
Học hàm, học vị:
Điện thoại: 01653564551
Email: ltkloan.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ: