LƯU THỊ HỒNG NGÂN
Chức vụ: Bí thư chi đoàn
Học hàm, học vị: Đại học sư phạm tiểu học
Điện thoại: 0367409183
Email: lthngan.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:

 

NGUYỄN THỊ THẢO LY
Chức vụ: Phó bí thư chi đoàn
Học hàm, học vị: Cao đẳng sp Tiểu học
Điện thoại: 0968035117
Email: nttly.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
LÊ THỊ LÀI
Chức vụ: đoàn viên
Học hàm, học vị: ĐHSP
Điện thoại: 
Email: ltlai.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
LÊ THỊ KIM LOAN
Chức vụ: đoàn viên
Học hàm, học vị: ĐHSP
Điện thoại: 0353564551
Email: ltkloan.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:
LÊ THỊ KIM LOAN
Chức vụ: đoàn viên
Học hàm, học vị: ĐHSP
Điện thoại: 
Email: ltkloan.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ: