LƯU THỊ PHÚC
 Chức vụ: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ
 Học hàm, học vị: Cao đẳng sư phạm Tiểu học
 Điện thoại: 02583 911464
 Email: ltphuc.c1vgia2.vn@khanhhoa.edu.vn
 Giới thiệu sơ bộ:

 

 NGUYỄN THỊ KIM MY
 Chức vụ: Phó hiệu trưởng
 Học hàm, học vị: Đại học sư phạm Tiểu học
 Điện thoại: 0702570455
 Email: ntkmy.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
 Giới thiệu sơ bộ:

 

TRẦN THỊ BẢO CHÂU
Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn
Học hàm, học vị: Đại học sư phạm Tiểu học
Điện thoại: 01213566968
Email: ttbchau.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ: