NGUYỄN THỊ MIỄN
Chức vụ: Tổ trưởng tổ Hành chính
Học hàm, học vị:
Điện thoại: 0989794894
Email: ntmien.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:

 

ĐÀM THỊ MINH THANH
Chức vụ: Kế toán
Học hàm, học vị:
Điện thoại: 01698321558
Email: dtmthanh.c1vgia3.vn@khanhhoa.edu.vn
Giới thiệu sơ bộ:

 

VÕ THỊ DIỄM
Chức vụ: Tạp vụ
Học hàm, học vị:
Điện thoại:
Email: 
Giới thiệu sơ bộ:

 

HÀ THỊ BẢY
Chức vụ: Tạp vụ
Học hàm, học vị:
Điện thoại:
Email:
Giới thiệu sơ bộ:
LÊ ĐÌNH AN
Chức vụ: bảo vệ
Học hàm, học vị:
Điện thoại:
Email:
Giới thiệu sơ bộ:

 

MANG HÙNG
Chức vụ: bảo vệ
Học hàm, học vị:
Điện thoại:
Email:
Giới thiệu sơ bộ:
LÊ HOÀNG
Chức vụ: bảo vệ
Học hàm, học vị:
Điện thoại:
Email:
Giới thiệu sơ bộ: