A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

VẠN GIÃ 3 TỔ CHỨC BÌNH BẦU  GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2017 – 2018

VẠN GIÃ 3 TỔ CHỨC BÌNH BẦU

 GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm học 2017 – 2018

 

Thực hiện Thông tư 43/2012/TT-BGD&ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Công văn số 950/PGD&ĐT-GDTH ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Vạn Ninh về việc Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp tiểu học;

Thực hiện kế hoạch số 72/KH-VG3 ngày 20/3/2018 của trường Tiểu học Vạn Giã 3 về Kế hoạch tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Vạn Giã 3 tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường cụ thể như sau:

1. Mục đích

Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi trong nhà trường, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp.

Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh.

 Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

2. Cách thức bình bầu:  Nhà trường tổ chức bình bầu theo quy trình

- Tập hợp hồ sơ; lập danh sách giáo viên tham gia bình bầu.

- Nghe giáo viên báo cáo thành tích.

- Thảo luận và xem xét minh chứng; đánh giá hồ sơ.

- Chấm điểm 5 nội dung bình bầu theo thang điểm 10 (Các thành viên của Ban bình bầu chấm điểm độc lập theo thang điểm mà nhà trường xây dựng cho mỗi nội dung. Tổng điểm giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên Ban bình bầu)

3. Thời gian:

- Ngày 11 tháng 5 năm 2018, trường đã tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2017 - 2018.

- Tất cả giáo viên tham gia bình bầu đầy đủ. Buổi bình bầu diễn ra nghiêm túc và hiệu quả.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết